Sněhový hasicí přístroj

Sněhový hasicí přístroj může být označen také jako CO2 hasicí přístroj, hasivem v něm totiž je právě oxid uhličitý.

Co hasit a nehasit sněhovým HP

Určený je na hašení požárů třída B a C, tedy na hašení hořlavých kapalin a plynů.

Výborné výsledky má i při hašení elektronických zařízení, protože nezanechává zbytky a proto nic nepoškodí.

Sněhový hasicí přístroj není vhodný pro hašení pevných látek, protože je zde vysoké riziko opětovného vznícení.

Jak funguje?

Hašení probíhá tím, že CO2 z místa hašení vytlačí kyslík a tím dojde k udušení požáru. Navíc při rozpínání plynu při výstupu z lahve dochází k jeho ochlazování, nelze mu tedy upřít ani chladící funkci. 

 

Na co si dát pozor?

Při použití sněhového hasicího přístroje si musíme dát pozor, pokud by došlo ke ztrátě trychtýřovité koncovky hadice, mohlo by dojít k poranění omrzlinami. Trychtýřek vás chrání právě před extrémně nízkou teplotou vznikající při rozpínání plynu.

Dále není vhodné používat tento hasicí přístroj v uzavřených menších prostorech, protože může nebezpečně zvýšit koncetraci CO2 v místnosti.

Sněhový HP není moc efektivní na místech s vysokým prouděním vzduchu, který hasivo CO2 může odnášet.

Pomocí sněhového hasicího přístroje se nesmí hasit sypké hořlavé látky a prach, kde hoří nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru. Dále se nesmí používat na alkalické kovy.

 

 

Potřebujete řešit hasicí přístroje?

Kontaktujte nás