Analýza rizik

Zanalyzujeme váš podnik z hlediska rizika zranění, vzniku požáru a nehod. Z důkladné analýzy odvozujeme všechny naše další činnosti ve vašem podniku a právě díky ní pro vás vytváříme služby ušité právě pro vás. 

Zjistíme jak fungujete, jakým způsobem provádíte svojí činnost, z toho odvodíme rizika, která ve vašem provozu jsou a rozdělíme je do dvou skupin:

  • Odstranitelná - rizika, která se dají vyřešit, většinou například použitím ochraných pomůcek, někdy i třeba jen přesunutím stolku

  • Neodstranitelná - kde se problematika řeší vytvořením vnitřních směrnic, či pracovních postupů pro pracovníky, při jejichž dodržení nehrozí nebezpečí

Samozřejmě se v rámci analýzy doporučí i prvky požární ochrany, bezpečnostní pomůcky a další ochranné prvky. Díky analýze rizik pak budete mít mnohem bezpečnější provoz než kdy dřív a případná kontrola přestane být strašákem. V rámci svých služeb zajišťujeme také přípravu na certifikační audity ISO 14001 a 19011, které zajišťují zavedení takových firemních systémů, které umožňují firmě efektivně předcházet rizikům.

Analýza rizik je úplným základem naší práce. Před tím než začneme zpracovávat dokumentace k BOZP a PO a nabízet vám školení a bezpečnostní řešení, musíme vás co nejlépe poznat. Proto prvním krokem je seznámení se s vaším provozem, s vaší firmou, kdy právě zpracujeme analýzu rizik, od které se pak vše ostatní odvodí. Na základě takové analýzy vám pak zpracujeme všechny dokumenty, tak aby vám byly šité na míru a neměli jste zbytečná lejstra navíc.

 

Chcete analyzovat rizika ve firmě?

Kontaktujte nás