Požární ochrana

Každý provoz musí mít vyřešenou adekvátní požární ochranu. S Rescue Group získáte nejlepší možné řešení. Pečlivě analyzujeme vaše požární rizika a zajistíme co nejvyšší bezpečnost. Ty nejkvalitnější prvky aktivní i pasivní požární ochrany a profesionální školení vašich zaměstnanců na míru vašeho podniku jsou pro nás samozřejmostí.

Požární ochrana a legislativa

Zákon o požární ochraně vám pomůžeme beze zbytku dodržet. A nejen to.

Podle míry požárního nebezpečí vám pomůžeme dostát všem povinnostem, které z legislativy vyplývají.

Pomůžeme vám efektivně snížit riziko požáru na minimum a ochránit tak nejen majetek, ale hlavně životy.

Školení požární ochrany

Proškolíme celou vaší firmu tak, abyste dovedli požáru předcházet i na něj adekvátně reagovat.

Efektivně tak ochráníte nejen firemní majetek, ale především zdraví a životy lidí.

Obsah školení připravujeme na základě našich zkušeností a na míru vašemu provozu a personálu.

Školení požární ochrany

DZP - dokumentace zdolávání požáru a operativní karta

DZP je důležitá dokumentace pro hasiče v případě zásahu ve vašem podniku.

Pomůže k co nejefektivnějšímu a nejbezpečnějšímu zásahu hasičů v kritické situaci.

Týká se především velkých a složitých budov pro které je DZP povinná.

Zobrazit DZP

Požární ochranu není radno podcenit

Zajištění požární ochrany dle platné legislativy a vyhlášek je jedna ze základních povinností právnických, fyzických podnikajících a osob samostatně výdělečně činných. Míra komplexnosti PO souvisí především s mírou požárního rizika a dělí se na tři základní skupiny: 

  • Bez zvýšeného rizika - malá firma či kancelář s nižšším počtem pracovníků, většinou administrativa - v rámci PO je třeba každoročně provádět revizi hasicích přístrojů a elektrických spotřebičů

  • Se zvýšeným rizikem - Například výrobní firmy, sklady, školy, školky apod. V této skupině může kontrolu dělat pouze technik PO či odborně způsobilá osoba (OZO)

  • S vysokým rizikem - Například chemičky, budovy nad 12 pater, budovy složité pro požární zásah, místa, kde jsou nepohybliví lidé či děti do dvou let apod. Zde může kontrolu a správnost PO ověřit pouze osoba odborně způsobilá (OZO) se státní zkouškou

 

V Rescue Group samozřejmě umíme řešit všechny tři úrovně. Pomůžeme vám vyhodnotit do jaké kategorie z hlediska rizikovosti váš provoz spadá a dostát požadavkům požární ochrany a bezpečnosti. Nabízíme i prostředky pro požární ochranu včetně jejich instalace. Zajistíme hasicí přístroje i požární ucpávky.

Když je všechno z hlediska požární ochrany v pořádku, je třeba aby to tak také zůstalo. Z toho důvodu se dělají pravidelné revize a kontroly, které může provádět pouze technik PO s osvědčením. Dobrou zprávou je, že toto osvědčení mají v Rescue Group všichni naši technici. Děláme tedy kompletní revize PO včetně hydrantů, protipožárních dveří, ucpávek a hasicích přístrojů, které díky naší nové a specializované dílně můžeme podrobovat i tlakovým zkouškám a doplňování náplní.

Nezbytnou součástí požární ochrany je i proškolený personál. Bylo by totiž k ničemu mít v provozu deset funkčních hasicích přístrojů, kdyby je nikdo neuměl používat. Součástí našich služeb jsou proto i praktická školení požární ochrany, sestavená ve spolupráci s hasiči.  Vaši lidé se naučí, jak správně vyhodnotit riziko boje s případným požárem, jak se co nejefektivněji evakuovat a vyzkouší si naživo práci s hasicím přístrojem. Dokonce i cvičně musí uhasit kontrolovaný požár. Kdyby pak vznikla situace v reálném prostředí, nic je již nepřekvapí. 

Pro větší a komplikovanější budovy umíme i vypracovat dokumentaci zdolávání požáru (DZP), což je velice komplexní dokument pro velitele případného hasičského zásahu, který jednak hasičům usnadní práci a zajistí jim při zásahu větší bezpečí a pro některé budovy a provozy je povinné.

Rescue Group nabízí komplexní služby, takže společně s PO vám vyřešíme i problematiku BOZP, včetně veškeré dokumentace a většinu materiálů posktujeme elektronickou formou. Zajistíme i potřebná školení a revize. Zkrátka všechno, co je potřeba pro hladké a bezpečné fungování vašeho provozu. V rámci paušálu pak máte vše (kromě DZP) v ceně a nečekají vás žádné další poplatky. Nevyužíváme žádný outsourcing, takže u nás máte jistotu, že k vám přijdou vždy profesionální technici Rescue Group, kteří jsou ověření, mají řádná osvědčení a dáme za ně ruku do ohně. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi vám ohledně BOZP a PO poradíme.

 

Potřebujete spolehlivě řešit požární ochranu?

Kontaktujte nás