Dílna Rescue Group

V roce 2020 jsme zmodernizovali naši dílnu pro údržbu a servis hasicích přístrojů. Naše nejmodernější stroje umožňují plnění a servis všech druhů hasicích přístrojů.

Máme certifikovanou dílnu na práci s hasicími přístroji s obrovskou kapacitou a nejmodernějšími technologiemi.

Co v naší specializované dílně děláme?

 

  • Doplňování hasiva do hasicích přístrojů všeho druhu

  • Tlakové zkoušky nádob hasicích přístrojů

  • Bezpečnostní kontroly hasicích přístrojů

  • Opravy a servis hasicích přístrojů

  • Sušení hasicích přístrojů

 

Potřebujete servis tlakových nádob?

Kontaktujte nás