Pěnový hasicí přístroj

Pěnový hasicí přístroj uhasí i hořící kapaliny.

 

Co hasit a nehasit pěnovým HP

Pěnový hasicí přístroj je vhodný pro hašení požárů třídy A a B, tedy na pevné látky a na hořlavé kapaliny.

Nezkoušejte hasit kapaliny, které se mísí s vodou, pěna budě mít tendenci se rozpouštět.

Stejně tak pomocí pěny neuhasíte hořící plyny.

Jak funguje?

Náplň tohoto hasicího přístroje je na vodní bázi a obsahuje pěnící látku. Tato směs se při opouštění trysky napění a vytvoří hasicí směs s výbornými vlastnostmi. Pěna pokryje požářiště, zamezí tak přístupu kyslíku a navíc vše efektivně ochladí - plamen nemá šanci. 

 

Na co si dát pozor?

Co se týče hašení kapalin, tak je možné pomocí pěnového hasicího přístroje hasit pouze takové, které se nemísí s vodou (olej, nafta, benzín, vosk apod.). Při hašení kapalin také nestříkejte pěnu přímo do kapaliny, začněte kolem dokola tak, aby pěna kapalinu postupně překryla a nedošlo k rozptýlení hořící kapaliny do okolí.

Zakázáno je pomocí pěnového hasicího přístroje hasit přístroje pod elektrickým napětím a lehké a alkalické kovy.

 

Pěnový hasicí přístroj - třída F

Vyrábí se speciální pěnový hasicí přístroj, který je přímo určený pro boj s hořícími živočišným a rostlinými tuky a oleji. Je navržen tak, aby při použití nedocházelo k nežádoucímu roztřiku hašeného oleje a vytváří na jeho povrchu vrstvu, která brání hoření i dalšímu samovolnému vznícení. Je to tím pádem nepostradatelný bezpečnostní pomocník do kuchyní a jiných potravinářských provozů, kde existuje riziko vznícení tuků.

 

Potřebujete řešit hasicí přístroje?

Kontaktujte nás