Nejčastější chyby při používání hasicích přístrojů

Bezpečnostní experti se shodují, že hasicí přístroje jsou základním prvkem ochrany před požáry v domácnostech i v podnicích. Avšak, pouze vlastnění hasicího přístroje nestačí k ochraně před požárem. Důležitým krokem je také správné použití tohoto zařízení. Bohužel, existuje několik běžných chyb, kterých se lidé při používání hasicích přístrojů dopouštějí. V tomto článku se podíváme na ty nejčastější chyby a jak se jim vyhnout.

 

Obsluha hasicího přístroje

Jednou z nejčastějších chyb je nedostatečná znalost toho, jak správně používat hasicí přístroj. Mnoho lidí si sice zakoupí hasicí přístroj pro případ nouze, ale zapomínají na to, že je důležité seznámit se s jeho obsluhou a použitím ještě před tím, než k požáru dojde. Pravidelně provádějte školení zaměstnanců nebo rodinných členů o správném používání hasicích přístrojů. Ujistěte se, že všichni vědí, jak hasicí přístroj spustit a jak s ním zacházet v případě požáru.

 

Pravidelná údržba hasicího přístroje

Další chybou je nedostatečná pravidelná údržba hasicích přístrojů. I kvalitní hasicí přístroj vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu, aby zůstal plně funkční a spolehlivý. Měli bychom pravidelně kontrolovat hasicí přístroje a dodržovat pokyny výrobce ohledně jejich údržby. Pravidelné kontroly by měl provádět zkušený odborník.

 

Správný typ HP

Někdy lidé používají nevhodný typ hasicího přístroje pro daný typ požáru. Každý typ požáru vyžaduje specifický typ hasicího přístroje. Před zakoupením hasicího přístroje si důkladně zjistěte, jaký typ požáru je nejpravděpodobnější v daném prostředí, a vyberte hasicí přístroj odpovídající tomuto typu požáru.

 

Plnění HP

Někdy se stává, že hasicí přístroj není plně nabitý nebo obsahuje nesprávný typ hasicí látky. Proto bychom měli pravidelně kontrolovat stav nabití hasicích přístrojů a zajistit, že jsou plně nabité a obsahují správný typ hasicí látky.

 

Umístění HP

Pokud je hasicí přístroj špatně umístěn, může být obtížné ho dosáhnout v případě požáru. Musíme umístit hasicí přístroj na dobře viditelném a snadno dosažitelném místě, ideálně v blízkosti východu.

 

Správné používání hasicích přístrojů je klíčové pro úspěšnou ochranu před požáry. Vyvarování se těchto nejčastějších chyb a dodržování správných postupů může zachránit životy a majetek. Pravidelná údržba, správná znalost obsluhy a vhodné umístění hasicích přístrojů jsou základními kroky ke zvýšení účinnosti hasicích přístrojů v případě nouze.

Pokud sháníte hasicí přístroje, nabízíme vám také nově možnost pronájmu hasicích přístrojů.

 

Hoďte starosti s hasicími přístroji za hlavu s Rescue Group. Kontaktujte nás

Kontaktujte nás