Den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Mezinárodní organizace práce slaví Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 28. dubna.

Cílem je celosvětově propagovat prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. Každý rok zemře při práci díky nějaké chybě přibližně 6 tisíc lidí. Proto tomuto svátku nevěnujme malou pozornost! Některé organizace pro své zaměstnance pořádají tzv. Dny bezpečnosti, kde se konají různé aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o BOZP, na podporu snížení pracovní úrazovosti, nemocí z povolání nebo preventivní programy z oblasti zdraví zaměstnanců. Den bezpečnosti práce považují za významný i některé mezinárodní firmy. Například firma Vodafone připravila v této souvislosti pro své zaměstnance program aktivit, který zahrnuje atrakce jako simulátory čelního nárazu a otočení na střechu v autě, ukázky OOPP pro bezpečnou práci ve výškách, nácvik lezení na umělé stěně, ale i praktické kurzy první pomoci i sebeobrany, kontrolu zraku, zejména pro řidiče, prezentaci o zdravém pracovišti apod. Zvyšující se důraz na hledání nových zdrojů energie a na jiné činnosti nepoškozující životní prostředí, jako jsou systémy recyklace a zdokonaleného nakládání s odpady, bude mít kladný dopad na globální životní prostředí. Bez vhodných opatření však bohužel tento trend může probíhat na úkor životů a zdraví pracovníků. Bezpečnosti zdar!

Work safely den bezpečnosti

Více info naleznete ZDE