Školení první pomoci

Kromě školení první pomoci prováděných pro velké společnosti či malé firmy a živnostníky, provádíme i školení pro občany a lektory mateřských škol nebo školení první pomoci pro dobrovolné hasiče. Součástí školení může být ukázka líčení různých zranění a jejich první pomoc.

Kurz první pomoci pro zaměstnance slouží k seznámení zaměstnanců se základními pokyny pro poskytnutí nezbytné lékařské péče. Většinou již před příjezdem zdravotníka. Účelem kurzu je naučit zaměstnance nebo jim připomenout, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou přijít do styku na svých pracovištích. Záchrana lidského života je nepsanou prioritou každého z nás. Nejinak by tomu mělo být i v rámci plnění každodenních pracovních činností.

Pro více informací či domluvu školení první pomoci nás kontaktujte zde: info@rescuegroup.cz