Požární ochrana

Požární ochrana

je to nedílná součást dokumentace společnosti, která je často opomíjená, ale velmi důležitá.

Ve spolupráci s naší společností Vám proto rádi nabídneme i rozšířené služby Požární ochrany v následujícím rozsahu:

 • Školení
 • Tvorba dokumentace
 • Asistence při kontrolách HZS
 • Roční kontrola budov
 • Odborná příprava preventivních požárních hlídek
 • Tvorba operativních karet
 • Grafické zpracování evakuačních plánů
 • Kontrola PBZ (hasicí přístroje, požární prostupy, apod.)

Běžně se požární ochrana dělí na tyto kategorie:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí
 • se zvýšeným požárním nebezpečím
 • s vysokým požárním nebezpečím

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek (viz níže) a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (tzv. požární závady).

Další věci ohledně požární ochrany můžete naleznout například v tomto článku: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/pozarni-ochrana-a-povinnosti-podnikatele.html