Podniková ekologie

Ekologie a její řešení u nás:

Nabízíme zajištění služeb v oblasti ochrany životního prostředí, jedná se zejména o :

  • Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Odpadové hospodářství
  • Zpracování havarijních plánů dle zákona o vodách
  • Zajištění souladu se zákonem o ochraně ovzduší
  • Hodnocení rizik ekologické újmy
  • Další dle dohody

Nejeden článek v dnešní době vypovídá o tom, že:

  • Být eko je moderní. Firmy se snaží být co nejvíc zelené a třídí třeba i staré rohlíky, aby je vozily na farmu koním.
  • Trend ekologicky úsporných firem přišel do Česka před sedmi lety a souvisí s ekonomickou krizí a změnou uvažování.
  • Dnes je z toho móda a firmy záměrně budují energeticky úsporné budovy a kanceláře, které zazelení a lákají na ně nové zaměstnance.

Další informace ohledně ekologie firem můžete naleznout zde: https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/spolecensky-odpovedna-ekologicka-zelena-nebo-udrzitelna-firma-jak-se-v-tom-vyznat-110589.html

Ekologie

Ekologie