BOZP

Nabízíme moderní pojetí školení zaměstnanců, kvalitně a přehledně zpracovanou dokumentaci, vřelý přístup techniků a hlavně vstřícnou cenu za nezbytné služby v oblasti BOZP & PO.

Bezpečnost práce je zákonem stanovená činnost, bez které se neobejde žádná společnost. Dohled nad správností vykonávání této činnosti provádí zejména státní orgán OIP, který též uděluje nemalé finanční postihy za její nedodržování. Naše společnost netvoří BOZP, které Vás bude stát mnoho peněz, tvoříme takové, které účelně chrání zdraví Vašich zaměstnanců a Vaše finance.

Součástí BOZP  je především:

  • vyhledání a vyhodnocení rizik při práci
  • kategorizace prací
  • bezpečnost technických zařízení
  • ochranné pracovní prostředky
  • hygiena práce včetně pracovního prostředí
  • tvorba dokumentace
  • roční kontrola strojů a zařízení
  • zpracování pravidel pro nakládání s chemickými látkami a směsmi
  • tvorba bezpečnostních cedulí včetně tisku a instalace

 

V případě, že nenajdete dostatek informací, které hledáte, obraťte se na nás. Jsme zde pro Vás 24 hodin denně.