AED Defibrilátory zachraňují životy!

V současné době si můžeme všimnout stále rostoucího trendu AED Defibrlátorů, které několikanásobně zvyšují šanci na přežití  při resuscitaci. V roce 2017 zachránily AED Defibrilátory už 113 pacientů a v roce 2018 to bylo ještě o mnoho více.

Co jsou AED Defibrilátory
Automatizovaný externí defibrilátor je počítačově řízené zařízení určené pro laiky, které je schopno analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny i pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby i k provedení bezpečné defibrilace.

AED Defibrilátory a jejich použití

Jediné, co obsluha musí udělat, je zapnout přístroj, nalepit elektrody (či naopak) a řídit se pokyny přístroje.

Dále by zachránce měl ovládat techniku KPR (ta je zahrnuta v základním školení AED, ačkoliv v dnešní době by ji měl ovládat každý), žádné jiné speciální zdravotnické znalosti a dovednosti nejsou potřebné.

Srdeční příhoda

Jen 5-15 procent pacientů má to štěstí, že se po srdeční příhodě vrací zpět do běžného života, a to díky poskytnutí včasné pomoci. S každou minutou prodlevy se zahájením resuscitace klesá naděje na záchranu člověka o 10 procent. Při včas zahájené a správně provedené resuscitaci pomocí AED Defibrilátorů, která vždy musí být zkombinovaná s masáží hrudníku, se naděje na přežití postiženého pohybuje mezi 70 a 80 procenty. Při náhlé srdeční zástavě často nastane takzvaná fibrilace komor. Právě v této fázi pomůže včasný elektrický výboj, který dá člověku defibrilátor.

Řetěz přežití:

   1. Včasné rozpoznání náhlé srdeční zástavy, přivolání ZZS
2. Včas zahájená KPR
3. Včasná defibrilace
4. Rozšířená KPR, poresuscitační péče

Kde bychom měli AED Defibrilátory nalézt?

V prvé řadě by AED měly mít nezdravotnické složky, které zasahují v krizových situacích: policisté, hasiči, bezpečnostní agentury, horské služby apod. Dále by bylo vhodné mít AED na místech se zvýšeným rizikem možného výskytu náhlé zástavy oběhu, což jsou místa s vyšší koncentrací lidí nebo s vyšší fyzickou či psychickou zátěží (viz tabulka). Odlehlá místa (příhraniční či horské obce apod.), kde není zaručen rychlý přjezd zzs by si tento přístroj jistě také zasloužila, taktéž praktičtí lékaři i specialisté by se měli zamyslet o vybavení své ordinace AED defibrilátorem.

AED Defibrilátory si můžete objednat přímo u nás, kontaktujte nás na email info@rescuegroup.cz.

AED Defibrilátory piktogram

Piktogram AED Defibrilátory

Další články o AED Defibrilátorech:

http://mediprax.cz/index.php?id_cms=11&controller=cms

https://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/kraj-poskytne-miliony-na-dalsi-defibrilatory-n883066.htm

http://modrahvezdazivota.cz/2018/01/30/aed-zachranuji-na-jihu-moravy-stale-casteji-sanci-na-zivot-davaji-pacientum-kazdeho-veku/