5S Metoda

5S Metoda

Metoda 5S

5S metoda zpřehledňuje a zjednodušuje pracoviště.

Metoda je pojmenovaná podle 5-ti japonských slov začínajících na S. Vychází ze základního principu minimalizace úsilí (přesunu nástrojů, pohybech pracovníka, atd.) při pracovních činnostech na pracovišti. Cílem této metody je snížit chyby a ztráty díky:

1. Seiry (překládáno jako Sorting) – nechat na pracovišti jen nutné věci.

2. Seiton (překládáno jako Set in order) – vyjasnit si posloupnost pracovních kroků.

3. Seiso (překládáno jako Shining nebo Cleans) – vracet nástroje na své místo.

4. Seiketsu (překládáno jako Standardizing) – stejnou práci provádět stejně.

5. Shitsuke (překládáno jako Sustaining) – udržet pořádek na pracovišti.

Metoda 5S je sada principů pro vytváření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracoviště. Je základem a přirozenou součástí štíhlých (lean) přístupů. Jejím cílem je zlepšit v organizaci pracovní prostředí a tím i kvalitu. Přístup je založený na zvýšení samostatnosti zaměstnanců, na týmové práci a vedení lidí.

Spolu s Vámi zavedeme tuto metodu krok po kroku. Nedílnou součástí jsou audity 5S, které jsou ukazateli pro správnou funkci metody, či vodítkem k její přeměně.